Cure Tape

Cure Tape tejpovací pásky umožňují při správné aplikaci ošetření, díky kterému je hojení jakéhokoliv tkáňového traumatu mnohem rychlejší. Oblasti působení jsou široké -  doléčování úrazů, redukování zánětů nebo městnání tekutin, korekce vadného držení těla a mnoho dalšího.

 

Rychlejší regenerace i účinná prevence

Tejpování páskami Cure Tape je velmi účinná rehabilitační metoda. Rychle vás zbaví bolesti, omezení pohybu nebo otoku. Metoda tejpování se používá i jako prevence případně korekce vadného držení těla. Pokud jsou vše obtíže vážnější nebo dlouhodobé, navštivte nás v Praze nebo v Liberci!

JAK SE SPRÁVNĚ NAUČIT TEJPOVAT?

Medical Taping Concept

Základ MTC byl položen v sedmdesátých letech minulého století v Japonsku a Korey. Tato metoda, ze které se dále rozvinuly další aplikace (kinesiotaping, balancetaping), vycházela ze základní myšlenky, že
k udržení zdraví a jeho znovunastolení jsou důležité pohyb a svalová aktivita.

 

Prapůvodní idea je, že svaly nejsou důležité pouze pro pohyb, ale také např. pro krevní a lymfatický oběh i pro udržení tělesné teploty. Jestliže svaly dobře nefungují, může to vést k celé řadě poškození
a onemocnění.


Další rozpracování této myšlenky vedlo k rozvoji elastického tejpování, které mělo svaly podporovat v jejich funkci bez toho, aby byla omezena pohyblivost, tedy rozsah pohybu. Ošetřováním zraněných svalů tímto způsobem dochází k aktivaci tělesných ozdravných procesů. Během rozvoje této metody se poměrně rychle zjistilo, že možnosti její aplikace jsou mnohem větší než jen ošetřování svalů.

Koncem roku 1998 se firma Physio Tape zasadila o to, aby se japonský zakladatel tejpovací metody dostal do Evropy a učil holandské a německé fyzioterapeuty.
 

Od roku 1999 rostl počet lékařů a fyzioterapeutů, kteří sami začali tuto japonskou metodu používat, velmi rychle. Díky tomu byly úspěšně objevovány další oblasti, ve kterých lze metodu tejpování používat. Také se objevovaly nové metody jako „Medical Taping“, „Lymf Taping“, „Meridián Taping“ a „Cross Taping“. Všechny tyto metody byly pak zahrnuty do „Medical Taping konceptu“.
 

Spolupráce Mgr. Richarda Jisla s firmou Fysiotape vyústila v organizování a výuku MTC v České republice. Pod jeho vedením bylo proškoleno mnoha terapeutů z řad zdravotníků, fyzioterapeutů, masérů, lékařů a dalších zájemců o tejpování.

Pokud máte i vy zájem naučit se tejpování MTC, přihlaste se na náš kurz!