Medical taping concept

Základ MTC byl položen v sedmdesátých letech minulého století v Japonsku a Korei. Tato metoda, ze které se dále rozvinuly další aplikace (kinesiotaping, balancetaping), vycházela ze základní myšlenky, že k udržení zdraví a jeho znovunastolení jsou důležité pohyb a svalová aktivita.

Prapůvodní idea je, že svaly nejsou důležité pouze pro pohyb, ale také např. pro krevní a lymfatický oběh, ale také pro udržení tělesné teploty. Jestliže svaly dobře nefungují, může to vést k celé řadě poškození a onemocnění. Další rozpracování této myšlenky vedlo rozvoji elastického tejpování, které mělo svaly podporovat v jejich funkci bez toho, aby byla omezena pohyblivost- tj. rozsah pohybu. Ošetřováním zraněných svalů tímto způsobem dochází k aktivaci tělesných ozdravných procesů. Během rozvoje této metody se poměrně rychle zjistilo, že možnosti její aplikace jsoou mnohem větší než jen ošetřování svalů.

Vyvinutý Cure Tape odpovídá svojí elasticitou a vahou zhruba elasticitě a váze lidské kůže.díky tomu a také díky způsobu použití na kůži dochází k vytváření jakéhosi efektu “oživování“ kůže přes její povrch.

V oblasti subcutis se nachází obrovský prostor, kde se nalézají receptory, krevní a lymfatické cévy atd. proto se také užívají různé tejpovací techniky a díky nim lze dosahovat rozdílných léčebných efektů.

Po jakémkoliv tkáňovém traumatu reagují tkáně určitou zánětlivou reakcí. Vzniká lokální otok, který způsobuje ve tkáních nárůst tlaku. Díky tomuto zvýšenému tlaku je narušen krevní oběh a zpomalen tok lymfy a to aktivuje receptory bolesti.

Oživovací působení Cure Tape způsobí okamžité pominutí tlaku, díky čemuž je krevní a lymfatický oběh znovu obnoven. Tím pomine tlak na receptory bolesti a pociťovaná bolest rychle odchází. Automaticky to umožňuje také mnohem fyziologičtější pohybový vzorec.

Konvenční sportovní tejpy slouží k omezení (ohraničení) pohybového stereotypu. Také snižují cirkulaci krve a lymfy a zvyšují tlak ve tkáních. Díky totální imobilizaci má tak vlastně zpomalující účinek na hojení postižených tkání. Dlouho trvající částečná nebo celková imobilizace (znehybnění) svalů nebo kloubů způsobuje mimo to kontraktury, kvůli kterým se musí dále doporučovat další rehabilitace. Proto je dobré dobu znehybnění co nejvíce zkrátit. A vůbec nejlepší je potom, vyhnout se imobilizaci úplně.

V MTC umožňuje elasticita dodávaných Cure Tape tejpů podporovat tkáně v jejich funkci, přičemž zůstává zachována i neomezená pohyblivost.

Nevýhody konvenčního znehybnění tím odpadají!

„Oživující působení, které má Cure Tape na kůži se stará o to, že subkutánní krevní oběh se zlepšuje a cirkulace lymfy posiluje. Lymfatické cévy se díky snížení tlaku ve tkáních více otvírají. To přesně odpovídá zacílení manuální lymfdrenáže.

To, že efekty tejpování mají stejné zaměření jako manuální lymfdrenáž znamená, že Cure Tape jsou vynikající podpora a zcelení při ošetřování lymfedémů.

Antialergické, ventilující a ke kůži přátelské účinky Cure Tapu se starají o to, že přiložené tejpy se mohou na kůži nosit bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů poměrně dlouhou dobu. Tím je umožněnojakési 24hodinové ošetření, díky němuž je hojení jakéhokoliv tkáňového traumatu mnohem rychlejší.

Souhrnu můžeme léčebné efekty Cure Tape rozdělit do těchto skupin:

  1. Zlepšení svalové funkce díky regulaci svalového tonusu.

  2. Odstranění městnání v krevním a lymfatickém řečišti.

  3. Zklidnění bolesti.

  4. Podpoření kloubní funkce díky – stimulaci proprioreceptorů

    • korekci pohybového vzorce

    • zvýšení stability

  5. Neuroreflexní ovlivňování

Oblasti působení jsou velice obsáhlé. Doléčování úrazů, redukování zánětů nebo městnání tekutin(edémy, ale také hematomy), korekce vadného držení těla, ošetřování poškození způsobených přetížením(jako RSM, tenisový loket, golfový loket atd.). také neuro-reflexní ovlivňování, např. u bolestí hlavy, patří k možnostem, stejně tak profylaktické tejpování(prevence nebo ochrana).

Koncem roku1998 se firma Physio Tape silně zasadila o to, aby se japonský zakladatel Tape metody (Kinesio taping) dostal do Evropy a učil holandské a německé fyzioterapeuty.

Od roku 1999 rostl počet lékařů a fyzioterapeutů, kteří sami začali tuto japonskou metodu používat velmi rychle. Díky tomu byly úspěšně objevovány další oblasti, ve kterých lze metodu tejpování používat. Nové techniky a doplnění následovaly v rychlém sledu jedno za druhým. Také se objevovaly nové metody jako „Medical Taping“, „Lymf Taping“, „Meridián Taping“ a „Cross Taping“. Všechny tyto metody byly pak zahrnuty do „Medical Taping koncept“.